Nhập mã truy xuất Nông Sản
truy xuất nguồn gốc mật ong

Bước 1

Tìm mã code được in trên bao bì

Bước 2

Nhập mã code được in trên bao bì vào ô truy xuất bên dưới

Bước 3

Khám phá thông tin sản phẩm