Khám phá sản phẩm nổi bật
Si Cafe Royal
KLT: 250gr
Si Cafe Majestic
KLT: 250gr
Si Cafe Light
KLT: 250gr
Si Cafe Classic
KLT: 250gr
Si Cafe Vibe
KLT: 84gr
Si Cafe Tender
KLT: 84gr
Khám phá sản phẩm nổi bật
Si Cafe Royal
KLT: 250gr
Si Cafe Majestic
KLT: 250gr
Si Cafe Light
KLT: 250gr
Si Cafe Fusion
KLT: 250gr
Si Cafe Classic
KLT: 250gr
Si Cafe Vibe
KLT: 84gr
Si Cafe Balance
KLT: 84gr
Si Cafe Modern
KLT: 250gr
Si Cafe Tender
KLT: 84gr
Si Cafe Cool
KLT: 60gr
Lưu ý để thưởng thức cà phê ngon đúng điệu

• Đá dùng để uống cà phê nên chọn loại đá già, viên to, khó tan để tránh loãng cà phê.

• Nên uống cà phê khi còn nóng hoặc khi chưa tan hết đá.

• Làm giảm vị chua của cà phê, có thể cho thêm 1, 2 hạt muối tinh.

• Nếu dùng sữa thì nên dùng 30 – 40% sữa và cũng nên đánh tan sữa vào cà phê cho đến khi sủi bọt, sau đó mới cho đá.